w88 fun88

Gamez

Game Bộ tứ siêu đẳng

Đuổi hình bắt chữ

Bộ tứ siêu đẳng

Biệt đội bộ tứ siêu đẳng tiếp tục thực hiên nhiệm vụ giải cứu thế giới, lần này đến lượt người đá ra tay tấn công lực lượng người ngoài hành tinh xâm lược.Đây là một trò chơi game flash về thể loại game hành động đánh nhau được nhiều bạn chơi trong gamez.com.vn.


Hướng dẫn chơi game

Dùng phím điều hướng  để di chuyển
Dùng phím  để sử dụng sức mạnh đặc biệt

Nhận xét game Bộ tứ siêu đẳng

Game hành động tương tự

Game hành động tương tự

Game hành động

Tất cả game hành động