w88 fun88

Gamez

Game Bức tường pháp sư

Đuổi hình bắt chữ

Bức tường pháp sư

Game Bức tường pháp sư
Là pháp sư mạnh mẽ của vương quốc, bạn hãy sử dụng phép thuật của mình tạo ra những bức tường bảo vệ người dân và vật nuôi của họ khỏi bọn quái vật hung dữ.Hãy khéo léo xây dựng tường thành để bảo vệ đàn cùng trên gamez


Hướng dẫn chơi game

Click  và kéo để tạo ra tường.

Nhận xét game Bức tường pháp sư

Game Chiến Thuật tương tự

Game Chiến Thuật

Tất cả game Chiến Thuật