w88 fun88

Gamez

Game Bức tường phòng thủ

Đuổi hình bắt chữ

Bức tường phòng thủ

Game Bức tường phòng thủ
Trong game, bạn sẽ chỉ huy một nhóm các anh hùng với nhiệm vụ ngăn chặn vô số đợt tấn công của bọn quái vật. Hãy sử dụng một chiến lược hợp lý, lựa chọn 3 trong số 7 anh hùng có thể chọn và phát triển các kỹ năng của chính bạn để chiến đấu tốt hơn.Là một flash game dạng chiến thuật phòng thủ hay trên gamez.


Hướng dẫn chơi game

Dùng  và các phím  ~  để chơi game.

Nhận xét game Bức tường phòng thủ

Game Chiến Thuật tương tự

Game Chiến Thuật tương tự

Game Chiến Thuật

Tất cả game Chiến Thuật