w88 fun88

Gamez

Game Chạy cùng Sonic

Đuổi hình bắt chữ

Chạy cùng Sonic
Hướng dẫn chơi game

dùng chuột để nhảy.
Hãy giúp Sonic chạy được càng xa càng tốt, bạn phải nhặt thêm năng lượng để chạy và nhặt vàng để mua công cụ hỗ trợ chạy.

Nhận xét game Chạy cùng Sonic

Game hành động tương tự

Game hành động tương tự

Game hành động

Tất cả game hành động