w88 fun88

Gamez

Game Chí phèo thời nay 2 - HoBo

Đuổi hình bắt chữ

Chí phèo thời nay 2 - HoBo

Một cuộc vượt ngục đã xảy ra trong nhà tù, vào một ngày Chí Phèo đang ngủ trong tù và đã bị đánh thức bởi các tù nhân khác, cuộc vượt ngục bắt đầu...


Hướng dẫn chơi game

Tấn công
Di chuyển sang các hướng

Nhận xét game Chí phèo thời nay 2 - HoBo

Game hành động tương tự

Game hành động tương tự

Game hành động

Tất cả game hành động