w88 fun88

Gamez

Game Doraemon vs King Kong

Đuổi hình bắt chữ

Doraemon vs King Kong

Doraemon VS King kong - Hãy giúp Doraemon tấn công vào sào huyệt của King Kong để giải cứu Nobita đang bị bắt cóc. Game qua ải hay còn nhiều ữa tại thế giới game flash của gamez.com.vn


Hướng dẫn chơi game

phím mũi tên di chuyển.
SPACE tấn công.
Giúp Doraemon tấn công vào sào huyệt của King Kong để giải cứu Nobita đang bị bắt cóc.

Nhận xét game Doraemon vs King Kong

Game hành động tương tự

Game hành động tương tự

Game hành động

Tất cả game hành động