w88 fun88

Gamez

Game Giữ Thăng Bằng

Đuổi hình bắt chữ

Giữ Thăng Bằng
Hướng dẫn chơi game

- Dùng chuột để chơi.
- Rê khối hình ra khối vùng tối, click chuột để thả khối hình.
- Bạn phải giữ hết tất cả các khối hình không bị rơi giàn.

Nhận xét game Giữ Thăng Bằng

Game khác tương tự

Game khác

Tất cả game khác