w88 fun88

Gamez

Game Huyền Thoại Thằng Ăn Cắp

Đuổi hình bắt chữ

Huyền Thoại Thằng Ăn Cắp

Game Huyền Thoại Thằng Ăn Cắp
Vào game ban đầu các bạn sẽ dc chỉ định chọn lấy 1nhân vật, hoàn tất nhân vật đó thì mới chọn dc chọn tiếp theo, thấy bảo rương thì sán lại lấy, đang lấy mà thấy chính quyền thì thịt nó luôn hay bỏ chạy cho nó có chủ nghĩa. Là một trong những flash game trốn thoát hồi hộp gay cấn trên gamez.


Hướng dẫn chơi game

 cách chơi đơn giản thôi, chạy, nấp and hành động,  hoặc mủi tên để di chuyển, chuột trái để tấn công,

Nhận xét game Huyền Thoại Thằng Ăn Cắp

Game hành động tương tự

Game hành động tương tự

Game hành động

Tất cả game hành động