w88 fun88

Gamez

Game Lắp đặt đường ống

Đuổi hình bắt chữ

Lắp đặt đường ống

Bạn sẽ là một kỹ sư xây dựng thành phố. Xây dựng một đường ống dẫn hoàn chỉnh, bất chấp sự cản trở về mặt địa hình. Lắp đặt đường ống một trong những game hay vui nhộn thuộc thể loại game trí tuệ. Hãy chơi game trí tuệ tiếp ống trên trang web game flash hàng đầu hiện nay là gamez.com.vn.


Hướng dẫn chơi game

Dùng chuột để thực hiện các thao tác.
Xây dựng một đường ống dẫn hoàn chỉnh, bất chấp sự cản trở về mặt địa hình.

Nhận xét game Lắp đặt đường ống

Game trí tuệ tương tự

Game trí tuệ tương tự

Game trí tuệ

Tất cả game trí tuệ