w88 fun88

Gamez

Game Lưỡi dao logic

Đuổi hình bắt chữ

Lưỡi dao logic

Game Lưỡi dao logic để bạn thực hiện những nhát cắt sẽ giúp phá hủy chướng ngại rất hiệu quả, tuy nhiên cũng sẽ có một số chướng ngại mà bạn không thể cắt xuyên qua được. Đây là một game flash mang tư duy logic trong muc game trí tuệ của gamez.com.vn.


Hướng dẫn chơi game

Kéo và thả chuột để thực hiện nhát cắt.
Hãy thực hiện những nhát cắt thật khéo léo sao cho nhận được nhiều phomat.

Nhận xét game Lưỡi dao logic

Game trí tuệ tương tự

Game trí tuệ tương tự

Game trí tuệ

Tất cả game trí tuệ