w88 fun88

Gamez

Game MegaMan và Dự án mật

Đuổi hình bắt chữ

MegaMan và Dự án mật

Game MegaMan và Dự án mật
Chắc hẳn bạn từng biết đến MegaMan, một vị anh hùng robốt nhưng không hề vô cảm, biết yêu thương và giúp đỡ con người. Giờ đây, hãy nghĩ rằng bạn chính là MegaMan và thể hiện bản lĩnh kiên cường chiến đấu vì hòa bình thế giới.Là một game flash phiêu lưu dạng đi cảnh hấp dẫn trên gamez


Hướng dẫn chơi game

 Chạy sang trái, phải -   Nhảy lên Tấn công - END Lao tới

Nhận xét game MegaMan và Dự án mật

Game phiêu lưu tương tự

Game phiêu lưu tương tự

Game phiêu lưu

Tất cả game phiêu lưu