w88 fun88

Gamez

Game Người que vượt ngục

Đuổi hình bắt chữ

Người que vượt ngục

Bạn sẽ cùng anh chàng người que này trốn thoát khỏi nhà tù bằng việc đưa ra quyết định tại thời điểm thích hợp! Bạn có thể thoát ra bằng nhiều cách như hợp pháp hoặc lén lút... Để xem bạn có thể tìm thấy tất cả cách thoát ra hay không! Và bạn sẽ thất bại bao nhiêu lần?


Hướng dẫn chơi game

- Sử dụng để chọn đồ vật sẽ giúp bạn thoát hoặc thất bại. Click đủ nhanh khi bạn cần sử dụng đồ.
- Bạn có thể thoát ra bằng nhiều cách như hợp pháp hoặc lén lút... Để xem bạn có thể tìm thấy tất cả cách thoát ra hay không! Và bạn sẽ thất bại bao nhiêu lần?

Nhận xét game Người que vượt ngục

Game khác tương tự

Game khác tương tự

Game khác

Tất cả game khác