w88 fun88

Gamez

Game Ninja Dash

Đuổi hình bắt chữ

Ninja Dash

Game Ninja dash
Nhiệm vụ củ bạn là vượt qua khó khăn thử thách, tiêu diệt địch trên đường đi làm nhiệm vụ.Bạn là những Ninja cố gắng hoàn thành thử thách trong từng màn chơi .Game Ninja dash có trên trang web flash game hàng đầu hiện nay là gamez.com.vn


Hướng dẫn chơi game

- space để phóng phi tiêu.
- A S di chuyển qua trái qua phải.
- Nhiệm vụ củ bạn là vượt qua khó khăn thử thách, tiêu diệt địch trên đường đi làm nhiệm vụ.

Nhận xét game Ninja Dash

Game hành động tương tự

Game hành động tương tự

Game hành động

Tất cả game hành động