w88 fun88

Gamez

Game Songoku Đánh Tàu Pẩy Pẩy

Đuổi hình bắt chữ

Songoku Đánh Tàu Pẩy Pẩy

Game Songoku Đánh Tàu Pẩy Pẩy
 Bạn phải nhanh tay click vào đối phương, vì nếu không đánh không trúng hoặc không đánh thì cũng sẽ mất máu.Một game dạng đối kháng trên gamez.com.vn 


Hướng dẫn chơi game

 - Sử dụng chuột để giúp Songoku đánh bại Tàu Pẩy Pẩy.
- Bạn phải nhanh tay click vào đối phương, vì nếu không đánh không trúng hoặc không đánh thì cũng sẽ mất máu.

Nhận xét game Songoku Đánh Tàu Pẩy Pẩy

Game hành động tương tự

Game hành động tương tự

Game hành động

Tất cả game hành động