w88 fun88

Gamez

Game Spellstorm

Đuổi hình bắt chữ

Spellstorm
Hướng dẫn chơi game

WASD để di chuyển.
Click chuột tấn công.
Thi triển phép thuật để tiêu diệt đám quái vật đang bao vây xung quanh mình.

Nhận xét game Spellstorm

Game hành động

Tất cả game hành động