w88 fun88

Gamez

Game Super Mario 64

Đuổi hình bắt chữ

Super Mario 64

Trò chơi game flash "Super Mario 64" là a game về mario của gamez.com.vn. Đây là game phiêu lưut, bạn phải đánh  tiêu diệt các quái vật trước khi chúng tiến vào lâu đài bảo vệ cô công chúa .


Hướng dẫn chơi game

Di chuyển lên xuống
Dùng để nhảy

Nhận xét game Super Mario 64

Game phiêu lưu tương tự

Game phiêu lưu tương tự

Game phiêu lưu

Tất cả game phiêu lưu