w88 fun88

Gamez

Game Tiêu diệt UFO

Đuổi hình bắt chữ

Tiêu diệt UFO

Game Tiêu diệt UFO 
Bảo vệ bức tường phòng thủ của thành phố trước binh đoàn UFO đang kéo tới. Bắn hạ UFO nhiều nhất có thể trước khi chúng chạm đến bức tường.Flash game phiêu lưu mạo hiểm dạng đi cảnh trên gamez


Hướng dẫn chơi game

 Sử dụng chuột để chơi game

Nhận xét game Tiêu diệt UFO

Game phiêu lưu tương tự

Game phiêu lưu tương tự

Game phiêu lưu

Tất cả game phiêu lưu