w88 fun88

Gamez

Game Xây Dựng Đường sSắt

Đuổi hình bắt chữ

Xây Dựng Đường sSắt
Hướng dẫn chơi game

-   Sử dụng chuột để chơi. Rê chuột để kéo đường.
- Nhấn các nút mũi tên trên game để cho xe qua và chơi lại.
- Nhiệm vụ của bạn là xây dựng tuyến đường sắt vững chãi vượt qua những khu vực có địa hình hiểm trở với chi phí và vật liệu có hạn.

Nhận xét game Xây Dựng Đường sSắt

Game khác tương tự

Game khác tương tự

Game khác

Tất cả game khác