w88 fun88

Gamez

Game YLLegend học võ 3.2 - Yanloong Legend

Đuổi hình bắt chữ

YLLegend học võ 3.2 - Yanloong Legend

Yan loong là một môn sinh của các nổi tiếng Loong Đạo võ thuật, mà là rất nổi tiếng ở giới võ thuật Trung Quốc dưới môn võ "Rồng Qigong".Các bạn hãy thử đi con đường mà anh đã đi qua trò chơi này! Phần 3.2 có những gì mới? Bạn sẽ là người khám phá nó.


(Game rất nặng, bạn vui lòng chờ...)


  dùng di chuyển" i "," 5 " dừng lại hoặc lựa chọn chưởng xem kĩ thuật đánh." j "," 1 " đánh. " k "," 2 " nhảy các phím lần lượt cho nhân vật 1 và 2 bạn có thể chơi 2 nhân vật trên cùng một máy.Nhận xét game YLLegend học võ 3.2 - Yanloong Legend

Game hành động tương tự

Game hành động tương tự

Game hành động

Tất cả game hành động