w88 fun88

Gamez

Game Đoạt lại vương quốc

Đuổi hình bắt chữ

Đoạt lại vương quốc

Trong nhiều thế kỷ, Đế chế Rivadis cai trị lục địa trong sự thịnh vượng và vinh quang. Nhưng bây giờ nó rơi vào tay của thế lực bóng tối. Thời điểm đoạt lại vương quốc đã tới...

Sử dụng  điều khiển quân, xây nhà.

(Nên chơi ở màn hình rộng)

Nhận xét game Đoạt lại vương quốc

Game trí tuệ tương tự

Game trí tuệ tương tự

Game trí tuệ

Tất cả game trí tuệ