w88 fun88

Gamez

Game Ngôi đền ánh sáng

Đuổi hình bắt chữ

Ngôi đền ánh sáng

Tiếp tục cuộc phiên lưu với hai người bạn: cậu bé lửa và cô bé nước trong ngôi đền ánh sáng. Hãy giúp họ vượt qua các cạm bẫy bằng ánh sáng của ngôi đến.

Sử dụng để di chuyển cậu bé lửa, để di chuyển cô bé nước.

Nhận xét game Ngôi đền ánh sáng

Game phiêu lưu tương tự

Game phiêu lưu tương tự

Game phiêu lưu

Tất cả game phiêu lưu