w88 fun88

Gamez

Game Tiêu diệt bóng đỏ

Đuổi hình bắt chữ

Tiêu diệt bóng đỏ

Nhiệm vụ của bạn là hãy dùng bóng để bắn những quả bóng hay các thanh màu đỏ xuất hiện trong game. Bạn sẽ chỉ chiến thắng khi phá hủy toàn bộ số bóng đỏ (hay các chướng ngại vật có màu đỏ).

Điều khiển:

Di chuyển chuột để chỉnh hướng. Click để bắn bóng.

Nhận xét game Tiêu diệt bóng đỏ

Game trí tuệ tương tự

Game trí tuệ tương tự

Game trí tuệ

Tất cả game trí tuệ