w88 fun88

Gamez

Game Xếp bài 2

Đuổi hình bắt chữ

Xếp bài 2

Mục tiêu của bạn là xếp các quân bài vào 4 ô đích theo thứ tự giảm dần và 4 ô đích theo thứ tự tăng dần. Số lần click càng ít càng tốt, cố gắng giành được điểm cao nhất.

Sử dụng  chơi game.

Nhận xét game Xếp bài 2

Game khác tương tự

Game khác tương tự

Game khác

Tất cả game khác